Utställning i Lilla galleriet

Återbruk av textil

Under tiden 9 januari till 22 januari visar Textil resultatet av sitt återbruksprojekt. 

Senast uppdaterad: 2018-01-10 11:15