Allmän kurs Plus

Vidga dina vyer, ge dina studier en chans till. Att "våga" kan vara både frigörande och utvecklande. Hitta din egen rytm och förändra ditt liv.

Allmänna ämnen: 

Måndag till onsdag läser du ämnen som leder till grundläggande eller särskild behörighet för högskola och yrkeshögskola tillsammans med deltagarna på skolans andra allmänna kurser. Torsdag och fredag är du på Allmän Plus i mindre grupper med mer fokus på just dina behov.

Inriktning Plus:

Allmän Plus är till för dig som vill ägna större delen av veckan åt dina studier i de allmänna ämnena. Ibland ser vi på film, gör en utflykt eller reflekterar kring ett gemensamt tema. Du får gott om tid för att jobba med dina ämnen och uppgifter. Du kan också ägna en del av tiden åt egna projekt i samråd med oss på skolan.

Läs mer om innehållskraven för grundläggande behörighet på högskola och yrkeshögskola här

Läs mer om behörighet och behörighetskrav här

Omdöme

Folkhögskolan ger inte vanliga betyg. I stället får du ett gemensamt studieomdöme för alla ämnen du deltagit i. Studieomdömet bedömer inte bara faktakunskap hos dig, utan också din studieförmåga. Dessutom får du ett separat intyg över de behörigheter du klarat. Med studieomdömet kan du antas i den speciella folkhögskolekvoten när du söker till högskolan.

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Alla studerande betalar en serviceavgift på 600 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material.

Ansökan och antagning

För att få gå på folkhögskola måste man fylla 18 år det år som kursen börjar. Skolan kan i vissa speciella fall ge undantag. Det finns ingen övre åldersgräns.

Ansökan och antagning till allmänna kurser är löpande fram till kursstart.
Terminen startar den 26 augusti 2019

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga också ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Ansök här!

Catharina Perlmann

Lärare, folkhögskola
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-11-28 15:29