Särskilda kurser

På en särskild kurs läser man inte allmänna ämnen. Istället ägnar man hela veckan åt specialämne och närliggande ämnen.

Undantaget är Marinbiologi, där ca 20% av ämnena väljs ur det allmänna ämnesutbudet, läs mer om dessa i informationen om Allmänna kurser.

På Grebbestads folkhögskola går särskilda kurser på heltid, vilket motsvarar ca 30 lektioner i veckan.

Efter avslutad kurs får du ett intyg med kursmomenten och närvaro.

Särskilda kurser på Grebbestads folkhögskola:

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Mer information om kostnader kan du läsa under respektive kurs. Den som inte bor på skolan betalar du en avgift på 1000 kronor per läsår. I avgiften ingår: Mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material.

Åldersgräns

För att få gå på folkhögskola måste man fylla 18 år det år som kursen börjar. Skolan kan i vissa speciella fall ge undantag. Det finns ingen övre åldersgräns.

Ansökan och antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Läs mer om ansökan här

Ansök här!

Hans Erik Petersson

Rektor
Telefonnummer
E-post

Lars Wijk

Rektor
Telefonnummer
E-post

Publicerad: 2017-01-25 14:27