Särskild kurs Marinbiologi

En skola på och i havet. Egen båt och klassrum vid kajen. Alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur. Allt på samma ställe. Fältstudera, grupparbeta, laborera och navigera. Avsluta året med en skepparexamen.

En ettårig kurs i Sveriges artrikaste marina miljö. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. För att kunna läsa motsvarande ämnen i den omfattning som vi gör, krävs annars att man studerar påuniversitet/högskola. De marina ämnena upptar 75–80% av studietiden där navigation utgör tre lektioner per vecka. Resterande 20–25% väljer du ur skolans allmänna ämnesutbud.

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske, havsbruk (musselodling m.m.) behandlas också i kursen.

Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten.

Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs har vi tre lektionstimmar navigation i veckan. Du får möjlighet att ta förarintyg, kustskepparintyg/Fartygsbefäl klass VIII och VHF-certifikat.

Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det ett dykföretag i Grebbestad som anordnar kurser.

Efter utbildningen ska du:

 • Ha fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar, språngskikt m.m.
 • Ha fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från en landmiljö. Ha fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.
 • Kunna känna igen några vanligt förekommande plankton.
 • Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande alger.
 • Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande ryggradslösa djur.
 • Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande fiskar och däggdjur.
 • Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin miljö (ekologi).
 • Ha kunskap om - och själv provat - metoder för studier av havets organismer.
 • Kunna på ett sakligt och initierat sätt kunna deltaga i diskussioner om havets liv och miljö.
 • Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur hon kan nyttja resurserna uthålligt.
 • Fått möjlighet att ta förarintyg, kustskeppare-/skepparexamen, VHF-certifikat.
 • Fått praktisk kunskap i att hantera en båt.
 • Fått kunskap om säkerhetsfrågor.

Ämnen vi läser

Marinbiologi

Navigation

Studiebesök & Föreläsare

Detta bestäms i samråd med mellan lärare och elever efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marinanknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där alla deltar.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala studielitteratur och studieresor.

Vad krävs för att söka?

För att studera på folkhögskola måste du ska fylla 18 år det året som kursen börjar och ha läst Naturkunskap 1 eller motsvarande.

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du som studerande fått kunskap om havets
biologiska och fysiska miljö och om hur den påverkas av olika slags mänsklig
aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra
grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på högskolor eller
motsvarande.

Ansök här!

Lars Ulmestrand

Lärare, Kursansvarig
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-18 13:39