Särskild kurs Stenhantverk med formgivning. Lediga platser!

Stenhantverk med formgivning och skulptur. En grundkurs i stenhantverk och formgivning. Grebbestad ligger mitt i stenriket med långa traditioner av stenhuggeri och med den vackra bohusgraniten inpå knuten.

Vi inleder året med en introduktion i materialet sten och i arbete med handverktyg. Allt material har egna, passande bearbetningsmetoder och utbildningen byggs därför upp från grunden. Det gör vi genom att arbeta med traditionella stenbearbetnings-tekniker och verktyg.

Vi staplar, borrar, delar, hugger, slipar. Därefter börjar vi sakta att arbeta med olika luft och el-drivna verktyg. Men vi undersöker även maskiner i stenindustrin. Den kan vara allt från sågar till datorstyrda fräsmaskiner. Samtidigt inriktar vi oss på formgivning, under särskilda lektioner. Med dessa kunskaper tillverkar vi olika "stenprodukter" med hantverket som grund.

En kort introduktion i smide ingår i kursen. Kursen innehåller förutom sten, formgivning, teknik och bild, form och kroki. För att du skall hinna med förutsätter utbildningen att du arbetar en del på stenverkstaden även under fritiden.

Ämnen vi läser:

  • Materiallära - Sten (geologi, olika stenarter, stenbrytning)
  • Stenverktyg -(hand) Användning och verktygens vård och handhavande
  • Stenverktyg -(mekaniska) Användning, vård och handhavande (både luft och
  • Elmaskiner)
  • Stenens olika användningsområden- Historiska + dagsaktuella
  • Sten som material - I bruksföremål / design / skulptur / arkitektur / offentlig
  • Miljö / monument

Kursen stenhantverk har en blogg där du kan följa deras arbete!

                                    stenhantverks blogg

Studiebesök & föreläsare

Under kursen kommer vi att åka på studiebesök till museer, skulpturpark, stenbrott, stenrelaterade företag m.m. lyssna till föreläsare från stenbranschen och gästlärare. Under året har vi även olika schemabrytande aktiviteter för hela skolan där alla deltar.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedels-berättigande. Du får själv betala för sten och övrigt material som behövs för dina arbeten. Kostnaden beror bl.a. på val av stenart, men kan uppskattas till cirka 8000:- för hela läsåret. Vi delar upp kostnaderna för egen skyddsutrustning och gemensamma förbrukningsmaterial, kostnaden för detta är cirka 600:- per termin och deltagare.

Vad krävs för att söka?

Du måste fylla minst 18 år under året som kursen startar och vara nyfiken på hantverket sten och formgivning.

Ansökan & antagning

Vi har fortfarande platser kvar på kursen. Välkommen med din ansökan.

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Ansökan görs digitalt via länk här nedanför. I mån av plats sker löpande antagning fram till kursstart.

Framtiden

Efter att du avslutat kursen är målet att du fått en bra bas inom stenhantverk och formgivning för att kunna fortsatta med konststudier, hantverksutbildningar eller så kan du utveckla ditt stenarbete som hobby med en mycket bra bas som start.

Telefon: Hans "Jacob"  Leutscher 0703-862238 och Lukas Arons 070-0206635

Hans Erik Petersson

Rektor
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-07-02 08:48