Särskild kurs Trä - grundkurs

Från slev till skåp. Allt med egen design. Ett år med grunderna till möbelsnickeri och slöjd.

Kursen innehåller träteknik, bild, form och kroki. Du får lära känna olika träslag och traditionella slöjdtekniker. Samtidigt lägger vi grunden för att kunna arbeta med handverktyg. Under året arbetar vi med grunderna inom möbelsnickeri. Vi tillverkar slevar, svepaskar, pallar, skåp och andra möbler med hantverket som grund. Smide av eggverktyg ingår även i kursen. Du kommer själv att formge alla dina föremål. Vi gör även ett antal studieresor till bland annat museer och till möbelmässan i Stockholm.

Vi inleder året med en introduktion i arbete med handverktyg. Det gör vi med att arbeta med traditionella slöjdtekniker. Vi täljer, tillverkar svepaskar m.m. Efter en månad börjar vi att arbeta med hantverksmässigt möbelsnickeri och fortsätter med det hela året. Inom möbelsnickeri kommer vi att gå igenom olika sammansättningmetoder så som sargtappning, gradning, sinkning m.m. Med dessa kunskaper tillverkar vi pallar, skåp ochandra möbler med hantverket som grund.

En introduktion i smide av eggverktyg ingår i kursen. Deltagarna formger samtliga arbeten själva.

Kursen innehåller träteknik, bild, form och kroki. För att du skall hinna med förutsätter utbildningen att du arbetar en del i träsalen även under fritiden.

Ämnen vi läser

  • Materiallära
  • Möbelkonstruktion
  • Verktygens vård och handhavande
  • Maskinernas vård och handhavande
  • Sammansättningstekniker
  • Formgivning
  • Bild

Studiebesök & föreläsare

Under kursen kommer vi att åka på studiebesök till olika museer och till möbelmässan. Under året har vi schemabrytande aktiviteter för hela skolan där alla deltar.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala för virke och övrigt material som behövs för dina arbeten. Kostnaden beror bl.a. på val av träslag, men kan uppskattas till cirka 4500 kr för hela läsåret. Vi delar upp kostnaderna för egen skyddsutrustning och gemensamma förbrukningsmaterial, kostnaden för detta är cirka 600 kr per termin och deltagare.

Vad krävs för att söka?

Du måste fylla minst 18 år under året som kursen startar och ha ett intresse för trä och möbelhantverk.

Ansökan & antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Sista ansökningsdag är 2 maj 2018 sista ansökningsdagen. Obs! I mån av plats sker löpande antagning fram till kursstart.

Ansökan görs digitalt via länk här nedanför. 

Framtiden

Efter att du avslutat kursen är målet att du fått en bra bas inom möbelsnickeri/trähantverk för fortsatta studier på vår kurs "trä-möbelhantverk" eller andra hantverksutbildningar. Eller för dig som vill utveckla ditt snickeri som hobby.

 

 

Ansök här!

Håkan Larsson

Lärare, Kursansvarig
Telefonnummer

Lars Wijk

Rektor
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-04-18 13:41