Scenkonstresidens

4/6 - 22/6 Kursen pågår i tre veckor.

Scenkonstresidens med fokus på det egna skapandet för enskilda utövare eller grupper.

Vi ser gärna att deltagarna kommer från olika kulturer och olika konstnärliga områden då just
olikheter tycks främja det kreativa- och konstnärliga samtalet.
Residenset äger rum på Scenstudion Gerlesborg på Scenstudion Gerlesborg i Gerlesborg.

Det geografiska sammanhanget med närhet till Gerlesborgsskolan och havet har tillsammans
attraherat konstnärer till trakten under nu mer än sjuttio år.

Kursen är ett samarbete mellan Scenkonst Gerlesborg och Grebbestad folkhögskola. Som deltagare är en inskriven på Grebbestad folkhögskola.

Grundstruktur och innehåll.
Residensets utformning, innehåll och utfall är i dialog med och avgörs av deltagarnas idéer, tankar och behov.
  • Vi arbetar från scenisk grundträning in i uppgiftsarbete till eget skapande som visas på den avslutande festivalen.
  • Varje dag börjar och avslutas tillsammans.
  • På kvällarna har vi möjlighet att äta tillsammans och reflektera över arbetet.
Första veckan:
Första dagarna gemensam träning och uppgiftsarbete under progression.

Andra veckan:
9.00 - 12.00 Gemensam träning. Möjligt upplägg är att eftermiddagarna ägnas åt en större uppgift som leder till internredovisning i slutet på veckan. Var och en har då valt vem eller vilka de vill jobba med. Uppgiften kan vara platsspecifik och utomhusplacerad.
Det finns möjlighet till samtal/dialog/vägledning/regi av kursens handledare.

Tredje veckan:
Under veckan fullbordas materialet för att visas publikt under den sista kvällens festival, på
sommarsolståndet 21/6.
Sista dagen - fram till lunch - ägnas åt utvärdering.

Lärare
Michael Norlind, Sören Larsson och Eva Dal
Välkomna!

Ansök här!

Senast uppdaterad: 2018-09-19 14:09