Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Scenkonst, påbyggnadskurs, distans

För dig som gått vår helårskurs eller har med dig motsvarande erfarenheter erbjuder vi möjligheten till distansstudier på deltid. Var fjärde torsdag till söndag träffas gruppen för att redovisa och delge, träna, diskutera och inspirera varandra. Det kommer finnas gott om tid för arbete och fördjupning i de uppgiftsformuleringar som kommit i dagen - allt för att få det forum och sammanhang som kontinuiteten i ens eget konstnärliga arbete kan finna support genom.

Tid för ett undersökande arbete inom Scenkonstens hantverk och poesi

  • Vilka hantverkliga delar finns det att tillägna sig?

  • Vad är av betydelse för att poesi ska uppstå?

  • Vad finns att utröna då det kommer till dialogen mellan scenkonstnärliga uttryck och scenkonstnärliga intryck; var, när och hur uppstår vad?

Vår intention med kursen 
 
Att skapa förutsättningar för sceniskt skapande. Platsen och sammanhanget utgör en del av dessa. Lärarnas/handledares kompetens, som vilar på kunskaper och insikter från flera decenniers erfarenhet av arbete som scenkonstnärer och pedagoger inom området, utgör naturligtvis en annan och nödvändig del av dessa förutsättningars fundament. Lokalerna likaså.

Kursdeltagaren; dennas längtan och ambitioner tillsammans med sedan tidigare tillägnade erfarenheter, tillför kvaliteter både till arbetet som sådant och till gruppens samlade möjligheter. 

Vår uppgift som kursansvariga

Är att skapa en konstruktiv arbetsatmosfär och att leda processen. Vår ambition är att vara i ett ständigt förtydligande, fördjupande och förädlande av det förhållningssätt, den infallsvinkel och det tillvägagångssätt som kännetecknas av lyhördhet och öppenhet gentemot det som kommer till tals eller signalerar att det vill komma till uttryck i det praktiska handlandet på golvet. 

Din uppgift och ditt ansvar som kursdeltagare

Handlar således om att tillvarata de utvecklingsmöjligheter som erbjuds och att, genom din närvaro, bidra till både innehåll och väg. Du är inte bara viktig utan avgörande för vad kursen blir; inte bara för dig själv utan även för alla oss andra inblandade.

För relaterande information

Jämför hur heltidskursen i Scenkonst presenteras. Även om skillnaderna av tidsmässiga skäl blir stora finns såklart många likheter att finna då det kommer till hur arbetet presenteras. 

Kursen är studiemedelsberättigad,

Information om Scenstudion Gerlesborg finner du på www.scenstudiongerlesborg.se 

 

 

 

Eva Dal Norlind

Lärare/folkh sem
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Michael Norlind

Lärare/folkh sem
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-04-06 10:51