Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Marinbiologi

En skola på och i havet. Egen båt och klassrum vid kajen. Alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur. Allt på samma ställe. Fältstudera, grupparbeta, laborera och navigera. Avsluta året med en skepparexamen.

En ettårig kurs i Sveriges artrikaste marina miljö. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. För att kunna läsa motsvarande ämnen i den omfattning som vi gör, krävs annars att man studerar på universitet/högskola. De marina ämnena samt navigation upptar stor del av studietiden i schemat. Resterande del av veckan läser du ur skolans allmänna ämnesutbud. Det gör det möjligt för dig att komplettera dina tidigare studier med nya behörigheter samt få omdöme och grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Vill du veta mer om omdöme och grundläggande behörighet, klicka HÄR.

 

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk (musselodling m.m.) behandlas också i kursen. 

Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten. 

Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs har vi tre lektionstimmar navigation i veckan. Du får möjlighet att ta förarintyg, kustskepparintyg/Fartygsbefäl klass VIII och VHF-certifikat. 

Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det ett dykföretag i Grebbestad som anordnar kurser.

Ämnen vi läser:

Marinbiologi
Navigation
Naturkunskap 1a1

Efter utbildningen ska du: 

 • Fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar, språngskikt m.m. 
 • Fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och skiljer sig från en landmiljö. Fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.
 • Kunna känna igen några vanligt förekommande plankton.
 • Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande alger. 
 • Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande ryggradslösa djur. 
 • Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande fiskar och däggdjur. 
 • Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin livsmiljö (ekologi). 
 • Ha kunskap om - och själv provat - metoder för studier av havets organismer. 
 • Kunna diskutera havets liv och miljö på ett sakligt och initierat sätt. 
 • Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt. 
 • Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt.  
 • Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt. 
 • Fått möjlighet att ta båtförarintyg, kustskeppare-/skepparexamen och SRC med DSC. Dock bekostar du examinationerna själv.
 • Fått praktisk kunskap i att hantera en båt.

 

Studiebesök & Föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marinanknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där alla deltar.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala studielitteratur och studieresor. Valfria examinationer bekostar du själv; båtförarintyg, skepparexamen, radiocertifikat (SRC med DSC) samt fartygsbefäl klass VIII.
Alla studerande betalar dessutom en serviceavgift på 600 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material.

Vad krävs för att söka?

För att studera på folkhögskola måste man fylla 18 år det året som kursen börjar och ha läst Naturkunskap 1 eller motsvarande.

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du som studerande fått kunskap om havets
biologiska och fysiska miljö och om hur den påverkas av olika slags mänsklig
aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra
grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på högskolor eller
motsvarande.

Ansök här!

Senast uppdaterad: 2019-11-28 14:09