Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Särskild kurs Marinbiologi

En ettårig kurs på heltid i Sveriges artrikaste marina miljö. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. För att kunna läsa liknande ämnen i den omfattning som vi gör krävs annars att man studerar på universitet/högskola. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom marinbiologi, men även att lära dig att navigera på havet.

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk behandlas också i kursen.

Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten.
Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs har vi 3 timmar navigation i veckan.

Du får möjlighet att ta förarintyg för båt, kustskepparintyg, fartygsbefäl klass VIII och SRC/VHF radiocertifikat.
Om du vill ta sportdykarcertifikat finns det dykföretag i närheten som anordnar kurser.

Ämnen vi läser

  • Marinbiologi
  • Navigation

Efter utbildningen ska du:

-Fått inblick i hur havet fysiskt fungerar med havsströmmar, språngskikt m.m.

-Fått inblick i hur havet som livsmiljö fungerar och fått en fördjupad inblick i havets mångfald av organismer.

-Kunna känna igen och artbestämma vanligt förekommande plankton, alger, ryggradslösa djur, fiskar och däggdjur.

-Ha inblick i hur organismerna i havet samspelar med varandra och sin livsmiljö (ekologi).

-Ha kunskap om, och själv provat, metoder för studier av havet och dess organismer.

-Kunna diskutera havets liv och miljö på ett sakligt sätt.

-Fått en inblick i hur människan påverkar havsmiljön och hur resurserna kan nyttjas på ett hållbart sätt.

-Fått möjlighet att ta båtförarintyg, kustskepparintyg, fartygsbefäl kl. VIII och radiocertifikat (SRC med DSC). Dock bekostar du examinationerna själv.

-Fått praktisk kunskap i att hantera en båt.

Studiebesök och föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marin anknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där hela skolan deltar.

Framtiden

Efter fullgjord kurs har du fått kunskap om havets biologiska fysiska miljö och hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på universitet eller motsvarande. Förkunskapskraven för att studera marinbiologi på universitetet är att man ska ha läst de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi, fysik och matte. Man kan inte läsa alla dessa kurser hos oss.

Kostnader

Utbildningen på folkhögskolan är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du betalar för läromedel, studiebesök och material. Valfria examinationer bekostar du själv; båtförarintyg, kustskepparintyg, radiocertifikat (SRC och DSC) samt fartygsbefäl klass VIII, ca 3800 kr.

Alla studerande betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringsskydd under din studietid samt tryckt material.

Ansökan och antagning

Kursen vänder sig till dig som har god förmåga att organisera och genomföra dina studier. Studienivån på kursen Särskild kurs Marinbiologi är på högskoleförberedande nivå. Du bör alltså vara klar med hela eller delar av gymnasiestudierna via gymnasium, vuxenutbildning eller Allmän kurs på folkhögskola. Du behöver ha godkänt i kursen Nk1a1 eller motsvarande, (alternativt Biologi1, Fysik1, Kemi1). Särskild kurs på heltid där du bara läser marina ämnen.  För dig som inte är klar med gymnasiet och behöver grundläggande behörighet rekommenderar vi i första hand Allmän kurs.


Sista ansökningsdag är 18 april. Terminen startar den 23 augusti 2022.

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

 

 

 

Ansök här!

Linnea Mattsson Thorngren

Lärare, folkhögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2022-04-04 14:24