Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Särskild kurs Scenkonst

Eget skapande genom devising. Ett årslångt äventyr i stadsfri bygd. En kurs för dig som är intresserad av att utveckla ditt sceniska skapande utifrån den fysiska teatern som bas.

Därtill kommer formulerande i skrift, mental träning, platsspecifik storytelling, improvisation och möten med en hästflocks ickehierarkiska förhållningssätt.

Du kommer att vara deltagare på Grebbestad folkhögskola men kursen genomförs i huvudsak på Scenstudion Gerlesborg.

Det geografiska sammanhanget med närhet till Gerlesborgsskolan och havet har tillsammans attraherat konstnärer, arkitekter, ekobyggare, odlare, scenkonstnärer, stenskulptörer och båtbyggare till trakten under nu mer än sjuttio år.

Vi samlar deltagare från olika kulturer och olika konstnärliga områden vilket främjar det kreativa- och konstnärliga samtalet.

 Ämnen vi läser

  • Fysisk- och plastisk träning
  • Improvisation och komposition
  • Röst- och  rytm övningar

Övningar som alla syftar till vakenhet och samspel.

  •  Mental träning och Coaching.

Du får personlig handledning i din utvecklings- och arbetsprocess med syftet att stärka tilliten till din egen konstnärliga röst och dina långsiktiga mål.

  • Reflektion och skrivande.

Förutom muntlig verbalisering kommer du under vägledning av författare ges möjlighet att utveckla ditt skrivande. Skrivande för scenen såväl som för att beskriva och presentera det egna arbetet.

  • Uppgiftsarbete. 

Utifrån den pågående arbetsprocessen formuleras uppgifter. Uppgifterna följs upp och handleds längs vägen och de större uppgiftsarbetena redovisas i tre steg:

1) Etappredovisning, 2) Intern redovisning, 3) Publikredovisning.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala för eventuellt material och studieresor vilket sammanlagt uppskattas till ca 4000 kr. Alla studerande betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: mat och fika vid olika sammankomster, försäkringskydd under din studietid samt tryckt material

Vad krävs för att söka?

Du ska fylla minst 18 år det år som kursen startar. Ring 0525-19920 för frågor rörande ansökan m m.

Ansökan & antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga ifylld anmälningsblankett, personbevis, betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen. Obs! I mån av plats sker löpande antagning fram till kursstart.

Ansökan görs digitalt via länk här nedanför.

Framtiden

Efter avslutad kurs är förhoppningen att deltagaren tillvaratagit möjligheten att utveckla sina verktyg; kroppslig medvetenhet, utveckling av röst och rytm, samt sin tillit till och förståelse för det egna skapandet.

Studiebesök och gästlärare

Under året kommer kursen att besökas av ett antal gästlärare med specialkompetens inom flertal områden.

Bland annat pedagoger och regissör inom fysisk teater, Författare och andra gästlärare som är en tillgång för kursen. För att praktiskt och teoretiskt främja möjligheterna att hitta nya perspektiv och aspekter på scenkonst, det scenkonstnärliga uttrycket, har vi regelbundet hjälp av olika gästlärare.

Vi genomför även Workshops tillsammans med andra kurser på Grebbestads folkhögskola och vid dessa tillfällen ha andra gästlärare.

Konst- och kulturaktörer i närområdet.
Av samma anledning som ovan söker vi hålla dialogen  med traktens konst- och kulturaktörer så levande som möjligt genom studiebesök, seminarier och utbyten. Förutom samverkan kring gästlärare med övriga Folkhögskolans hantverkskurser

finns bl a följande aktörer på nära håll:

Gerlesborgsskolan som har konserter och föredrag under året,

KKV Bohuslän som är en kollektivverkstad för yrkesverksamma konstnärer.

Boende

För boende nära Scenstudion kontakta Eva Dal eva@uttryckslabbet.com 
På rimligt avstånd från scenstudion finns rum, lägenheter och hus. På Grebbestads folkhögskola finns det även internat.

Ansök här!

Eva Dal Norlind

Lärare, folkhögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Michael Norlind

Lärare, folkhögskola
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-03-09 11:47