Handlingar & Protokoll

Här har vi samlat styrelsens handlingar och protokoll. Första styrelsemötet ägde rum den 27 januari 2015. Vill du se tidigare protokoll än vad som visas i listan så vänder du dig till närmaste skola.