Marinbiologi

En ettårig kurs på heltid i Sveriges artrikaste marina miljö. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. För att kunna läsa liknande ämnen i den omfattning som vi gör krävs annars att man studerar på universitet/högskola. Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig inom marinbiologi, men även att lära dig att navigera på havet.

Marinbiologi

Utbildningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Miljöproblem, fiske och havsbruk behandlas också i kursen. 

Du får möjlighet att ta förarintyg för båt, kustskepparintyg, fartygsbefälklass VIII och SRC/VHF radiocertifikat. 

Det finns möjlighet att ta sportdykarcertifikat finns det dykföretag i närheten som anordnar kurser. 

Kursinnehåll 

Kursen är uppdelad i både praktiska och teoretiska moment som vävs samman och fördjupas allt eftersom kursen fortgår. Kursen är uppdelad i flera moment i marinbiologi och navigation som pågår under året.

Marinbiologi

Artkunskap

 • Artbestämning
 • Organismers fysiologi
 • Systematik

Marina ekosystem

 • Marina livsmiljöer
 • Ekologi

Marina miljöproblem och havet som resurs

 • Övergödning
 • Försurning
 • Global uppvärmning
 • Fiske
 • Invasiva arter
 • Vattenbruk
 • Förvaltning och skydd av havet

Havet som livsmiljö

 • Strömmar, vågor och tidvatten
 • Temperatur, salthalt, ljus
 • Skiktning av vattenmassor

Marina studier

 • Fältundersökningar
 • Experiment
 • Biologisk data
 • Presentera resultat

Navigation

Navigation

 • Praktiskt handhavande av båt
 • Sjökortsarbete och väjningsregler
 • Radarkunskap
 • Mörkernavigering
 • Radio (VHF/SRC)
 • Säkerhet till sjöss
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • Brand

Arbetssätt

Undervisningen består av teoretiska och praktiska moment. I kursen bygger arbetet på tematiska studier där teoretisk förståelse för ämnet kombineras med praktiska moment ute till havs, i fält i marina miljöer eller i laboratorium. 

Navigationsundervisningen bygger på Transportstyrelsens utbildningskrav för Fartygsbefäl klass VIII där undervisningen varvas mellan teori på land och praktik ute på havet. 

På folkhögskolan är diskussioner och samtal i grupp viktiga delar i undervisningen. Under året ingår både muntliga presentationer, skriftliga arbeten och utställningar.

Läsårstider 2024–2025

Hösttermin 2024: 20 augusti – 18 december
Vårtermin 2025: 7 januari – 23 maj

Ledighet

Höstlov: 28 oktober – 1 november
Sportlov: 17 februari – 21 februari
Lediga dagar: 17 april, 2 maj

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri och studiestödsberättigad. Vi tar ut en kursspecifik serviceavgift och en serviceavgift. 

Kursspecifik serviceavgift

En kostnad på 2600 kronor där material och studieresor ingår.

Serviceavgift

En kostnad på 3400 kronor. Där följande ingår

 • förmiddagsfika varje skoldag
 • några festliga måltider under kurstiden
 • trådlöst internet
 • tillgång till Office 365
 • olycksfallsförsäkring
 • lån av studiematerial.

Det kan även tillkomma en kostnad upp till 4000 kronor beroende på vad du som deltagare väljer att delta i under kursens gång. 

Övrig fakta

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år samma år som kursen startar och bör vara klar med hela eller delar av gymnasiestudierna via gymnasium, vuxenutbildning eller Allmän kurs på folkhögskola. Du behöver ha godkänt i kursen Nk1a1 eller motsvarande, (alternativt Biologi1, Fysik1, Kemi1). För dig som inte är klar med gymnasiet och behöver grundläggande behörighet rekommenderar vi i första hand Allmän kurs.

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga intyg/betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen.

Ansökan och antagning

Kursen har löpande antagning fram till kursstart. Till din ansökan ska du bifoga skolbetyg. I ansökningsformuläret på SchoolSoft kommer du även få berätta om varför du söker den här kursen.

Efter avslutad kurs

Du får ett intyg som innehåller kursens omfattning och kursmoment. 

Efter fullgjord kurs har du fått kunskap om havets biologiska och fysiska miljö och hur den påverkas av olika slags mänsklig aktivitet. Du ska ha fått grundläggande kunskap inom navigation och bra grundkunskaper inom marinbiologi för fortsatta studier på universitet eller motsvarande. Förkunskapskraven för att studera marinbiologi på universitetet är att man ska ha läst de naturvetenskapliga ämnena biologi, kemi, fysik och matte. Man kan inte läsa alla dessa kurser hos oss.

Övrig fakta om kursen

 • Studietakt: Helfart
 • Kurslängd: 38 veckor
 • Kurstyp: Särskild kurs/profilkurs på plats

Stina Jakobsson

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920

Att bo på internat

Grebbestads folkhögskola har ett internat på skolans område. Att bo på internat skapar en unik gemenskap. Många som bott på internat säger att de där fått vänner för livet. Andra berättar om tryggheten att flytta hemifrån men ändå inte fullt ut. I avgiften ingår frukost och lunch under skoldagarna.