Allmän kurs - Marinbiologi

En ettårig kurs i Sveriges artrikaste marina miljö där du får fördjupa dig inom marinbiologi men även lära dig grunderna i att navigera på havet. Utbildningen är helt unik för svenska folkhögskolor. Komplettera samtidigt dina grundläggande behörigheter för högskola och yrkeshögskola.

Allmän kurs - Marinbiologi

Allmän kurs är till för dig som vill ta upp dina studier igen. Drömmer du om att studera vidare i framtiden? Folkhögskolan är ett alternativ till gymnasiet och vuxenutbildningar. Tillsammans skapar vi en kreativ studiemiljö genom samarbete mellan ämnen. Tematiska studier är en viktig del som genomsyrar hela året. 

Inriktningen marinbiologi upptar två halvdagar i veckan. Resterande del av veckan läser du ur skolans allmänna ämnesutbud. Det gör det möjligt för dig att komplettera dina tidigare studier med nya behörigheter samt få omdöme och grundläggande behörighet till högskola och yrkeshögskola.

Vi har även ämnen som ger särskild behörighet. Utbildningen är på heltid. Samtal, gemenskap och deltagande är en viktig del i vår pedagogik.

Om du redan har grundläggande behörighet för högskola kan Marinbiologi passa bättre.

Kursinnehåll

Inriktningens huvudmoment är marinbiologi, vilket innebär att vi studerar allt från små växtplankton till havets stora däggdjur. Vi lär oss vilka livsformer som finns i havet, hur de ser ut, fungerar och samverkar med varandra och sin omgivning (ekologi). Även miljöproblem, fiske och havsbruk behandlar vi i kursen.

Marinbiologi

Artkunskap

 • Artbestämning
 • Organismers fysiologi
 • Systematik

Marina ekosystem

 • Marina livsmiljöer
 • Ekologi

Marina miljöproblem och havet som resurs

 • Övergödning
 • Försurning
 • Global uppvärmning
 • Fiske
 • Invasiva arter
 • Vattenbruk

Havet som livsmiljö

 • Strömmar, vågor och tidvatten
 • Temperatur, salthalt, ljus
 • Skiktning av vattenmassor

Marina studier

 • Fältundersökningar
 • Experiment
 • Biologiskt data
 • Presentera resultat

Navigation

Navigation

 • Förarintyg
 • Praktiskt handhavande av båt
 • Sjökortsarbete och väjningsregler
 • Säkerhet till sjöss

Vi erbjuder följande behörighetsgivande ämnen

 • Engelska 
 • Matematik 
 • Religionskunskap 
 • Samhällskunskap 
 • Naturkunskap 
 • Svenska 

Arbetssätt

Föreläsningar och laborationer varvas med fältstudier och grupparbeten.
Skolans läge och tillgång till båtar gör att vi lätt kan komma ut på havet och samla in organismer eller titta på sälar. För att du ska lära dig hantera en båt och navigera till havs ingår även en mindre del navigation i kursen som ger dig möjlighet att ta förarintyg för båt. 

Studiebesök och föreläsare

Detta bestäms i samråd mellan lärare och kursdeltagare efter vilka önskemål som finns. Exempel på besöksmål: marinbiologiska laboratorier, akvarier, vetenskapscentra och företag med marin anknytning. Under året har vi schemabrytande aktiviteter där hela skolan deltar.

Läsårstider 2024–2025

Hösttermin 2024: 20 augusti – 18 december
Vårtermin 2025: 7 januari – 23 maj

Ledighet

Höstlov: 28 oktober – 1 november
Sportlov: 17 februari – 21 februari
Lediga dagar: 17 april, 2 maj

Kostnader

Undervisningen är avgiftsfri och studiestödsberättigad. Vi tar ut en kursspecifik serviceavgift och en serviceavgift. 

Kursspecifik serviceavgift

På kursen Marinbiologi betalar du 700 kronor per läsår i en kursspecifik serviceavgift där material och studieresor ingår.

Serviceavgift

En kostnad på 3400 kronor. Där följande ingår

 • förmiddagsfika varje skoldag
 • några festliga måltider under kurstiden
 • trådlöst internet
 • tillgång till Office 365
 • olycksfallsförsäkring
 • lån av studiematerial.

Övrig fakta

Förkunskapskrav

Du ska ha fyllt 18 år samma år som kursen startar. 

Efter avslutad kurs

Du få ett gemensamt studieomdöme för alla ämnen du deltagit i. Studieomdömet bedömer inte bara faktakunskap hos dig, utan också din studieförmåga. Dessutom får du ett separat intyg över de behörigheter du klarat. Med studieomdömet kan du antas i den speciella folkhögskolekvoten när du söker till högskolan.

Linnea Mattsson Thorngren

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920

Att bo på internat

Grebbestads folkhögskola har ett internat på skolans område. Att bo på internat skapar en unik gemenskap. Många som bott på internat säger att de där fått vänner för livet. Andra berättar om tryggheten att flytta hemifrån men ändå inte fullt ut. I avgiften ingår frukost och lunch under skoldagarna.