Allmän kurs på distans

Allmän kurs på distans är utbildningen för dig som saknar hela eller delar av gymnasiet och vill ta ett steg närmare fortsatta studier på högskola eller universitet. Genom distansstudier får du möjlighet att styra över din egen tid. Studierna sker både enskilt och i grupp. Välkommen med din ansökan!

Ansök här!

Kursen är fulltecknad men anmäl dig gärna till en reservplats!

Allmän kurs på distans

Utbildningen passar dig som saknar behörigheter från gymnasiet och vill ta upp dina studier igen. Folkhögskolan är ett alternativ till gymnasiet och vuxenutbildningen. 

Tillsammans skapar vi en kreativ studiemiljö och en väg till fortsatta studier på universitet eller högskola. För att få grundläggande behörighet för högskola kan du studera 1–3 år beroende på vad du har med dig sedan tidigare. I din ansökan bifogar du betyg och intyg från tidigare studier.  

Du har stora möjligheter att själv påverka dina studier genom ditt deltagande. Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag i undervisningen. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter. 

Som deltagare på Allmän kurs på distans behöver du själv ta ett stort ansvar för dina studier men du får bra stöd och handledning av våra pedagoger. 

Kursinnehåll

På Allmän kurs Distans läser alla deltagare tillsammans i olika teman. Exempel på teman som vi jobbar med är litteratur och livsfrågor, omställning i vardagen och jämställdhet. Kursen är behörighetsgivande och du läser gymnasiegemensamma ämnen, svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, historia och religion. Flera av ämnena kan läsas på olika nivåer. Studierna är i stor utsträckning anpassade till dina förkunskaper vilket betyder att du läser på den nivå som passar dig. 

Utöver ämnesstudier sker även ämnesövergripande studier, temaveckor och olika typer av projekt. 

Under höstterminen 2024 erbjuder vi följande behörighetsgivande ämnen: 

 • Engelska 
 • Matematik 
 • Religionskunskap 
 • Samhällskunskap 
 • Naturkunskap 
 • Svenska 
 • Historia

Arbetssätt

Tillsammans med kursansvarig lärare gör du en studieplan baserad på dina förutsättningar och de mål du vill uppnå. Studierna sker både enskilt och i grupp. Diskussionsforum och videomöten är en naturlig del av undervisningen. Du behöver ha datorvana och daglig tillgång till dator, internet och en enhet med kamera för videomöten. Kommunikationen sker huvudsakligen via Teams där uppgifter delas ut och lämnas in.

I matematik rekommenderar vi att du deltar på lektionerna som erbjuds på Teams. Då har du möjlighet att få extra stöd och genomgångar i ämnet.

Förkunskapskrav

För att påbörja allmän kurs på gymnasienivå behövs minst godkänt i följande ämnen:

 • Svenska eller svenska som andraspråk på grundskolenivå
 • Engelska på grundskolenivå
 • Matematik på grundskolenivå

Du ska ha fyllt 18 år samma år som kursen startar. Hur lång tid du går allmän kurs beror på vad du studerat tidigare och vad du har för syfte med dina studier.

Efter avslutad kurs

Du får ett intyg som innehåller kursens omfattning, kursmoment samt behörigheter.

Övrig fakta om kursen

 • Studietakt: Helfart
 • Kurslängd: 38 veckor 
 • Kurstyp: Distans

För att tillgodoräkna dig ett helt studieår behöver du läsa två terminer hos oss. 

För att säkerställa din identitet kommer vi att utföra ID-kontroller vid antagning och under studietiden.

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

Du betalar en serviceavgift på 1700 kr per termin och då ingår:

 • Office 365
 • Digitala läromedel samt ev. kurslitteratur
 • Olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt under terminen

Läsårstider 2024–2025

Hösttermin 2024: 20 augusti – 18 december
Vårtermin 2025: 7 januari – 23 maj

Ledighet

Höstlov: 28 oktober – 1 november
Sportlov: 17 februari – 21 februari
Lediga dagar: 17 april, 2 maj

Ansök här!

Kursen är fulltecknad men anmäl dig gärna till en reservplats!

Kajsa Thorén

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920

Amanda Mjörnman

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920