Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Studieekonomi och CSN

Här kan du läsa om hur du söker studiemedel och vad som gäller kring din studieekonomi.

För dig som är under 20 år

Du behöver inte söka studiemedel från CSN, i stället får du studiebidrag som är samma som när du gick på gymnasiet. Den kommer automatiskt. Skolan sköter den ansökan.

Du kan ansöka om inackorderingsbidrag från CSN om du behöver bosätta dig här i Grebbestad för att kunna studera hos oss. Denna ansökan görs på en blankett.

Extra tillägg - Om din familjs inkomst är längre än 125 000 kronor 1 juli – 30 juni kan du söka om extra tillägg.

För dig som fyller 20 år i år eller är äldre

Du kan söka studiemedel från CSN. Studiemedel består av 2 delar, bidrag och lån. Du kan själv välja om du vill söka enbart om bidragsdelen eller även lånedel. Du kan också välja om du vill ta studielån alla veckor eller enbart några veckor, på så sätt kan du själv styra över din ekonomi och över hur stor din skuld blir.

För bidragsdelen finns 2 olika nivåer. CSN räknar automatiskt ut om du har rätt till det högre bidraget. Det är inte något du själv kan ansöka om.

Om du studerat på introduktionsprogrammet utan avbrott fram till o med vårterminen det år du fyller 20 år och sedan går direkt vidare till folkhögskolans Allmän kurs så är du berättigade till det högre bidraget.

Om du har vårdnaden om barn får du ett tilläggsbidrag.

Längsta tid för rätt till studiemedel

Du kan få studiemedel ett visst antal veckor för grundskolenivå respektive gymnasienivå. Hur många veckor du får beror på din tidigare utbildning. Du ser hur många veckor du har rätt till studiemedel när du loggar in på CSN.se

Studiestartsstöd

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan få under en tid för att läsa in behörigheter till högre studier och öka chanserna till jobb, dvs läsa klart gymnasiet. Du som ska söka till Allmän kurs kan ha rätt till detta bidrag om du är över 25 år, är arbetslös och är inskriven på Arbetsförmedlingen samt INTE har haft studiemedel under de senaste 3 åren. Det är din hemkommun som bedömer vilka som tillhör målgruppen för studiestartsstödet. För att kolla om detta kan gälla för dig ska du ta kontakt med SYV på Komvux i din hemkommun. Ansökan måste göras innan studierna påbörjas.

Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång

För dig som är mellan 19-29 år, inte är klar med gymnasiet och som har funktionsnedsättningar (diagnoser/sjukdom) som förklarar varför du inte blivit klar med dina gymnasiestudier under den tid som du normalt sett skulle ha gått i gymnasiet, finns möjligheten att ansöka om Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång hos Försäkringskassan.

Läs mer om aktivitetsersättning här!

Gäller vid studier på Allmän kurs. Handläggningstiden kan vara upp till 6 månader, viktigt att söka om detta i god tid innan skolstart.

Om du ansöker om detta bidrag brukar Försäkringskassan vilja ha in underlag från skolan om att du är antagen och om hur din studieplan ser ut. Kontakta då mig för att få hjälp med detta intyg; Monica Ögren, SYV/skolkurator: monica.ogren@vgregion.se

Om du blir beviljad ”Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång” så har du även rätt till Bostadstillägg samt ett tillägg för fritidsaktiviteter. Bostadstillägg ansöker du också om på Försäkringskassans hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-05-03 10:44