Folkhögskolans styrelse

Folkhöhskolornas styrelse

Alla regionens folkhögskolor har en gemensam politiskt vald styrelse, bestående av 9 ledamöter och 5 ersättare:

Ordförande:

Mats Pilhem (V)
mats.pilhem@vgregion.se
tel. 070-536 32 92

Vice ordförande:

Anna Sara Hansson Perslow (C)
annasara.perslow@centerpartiet.se

Ledamöter:

Micaela Gillgren (S)

Anna Helgesson (S)

Johan Nordin (S)

Hans Schub (M)

Petter Åström (M)

Jerzy Piotr Kucier (SD)

Kenneth Arne Ingvar Carlsson (L)

Eva Ann-Mari Ternegren (MP)

Ersättare:

Carina Antonsson (S)

Alexandra Ward-Slotte (M)

Vakant (SD)

Lena Jagers Bladini (V)

Lars Klokkervold Landrö (KD)

Presidium

Mats Pilhem (V) (Ordförande)

Anna Sara Hansson Perslow (C) (Vice ordförande)

Anders Ahlström (Förvaltningschef)

Kontaktpolitiker för Grebbestads folkhögskola

Hans Schub (M) 
Carina Antonsson (S) 

På styrelsens möten deltar även representanter från personal och deltagare. Dessa representanter har endast yttranderätt, inte rösträtt.