GDPR, personuppgifter och offentlighetsprincipen

Vi hanterar dina personuppgifter enligt datalagsförordningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. GDPR gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Lagen ger dig ökade rättigheter att få veta vilka personuppgifter vi hanterar, med vilken laglig grund vi hanterar dem, vilka som har tillgång till dem och hur länge de sparas. Det finns andra lagar som går före GDPR bland annat offentlighetsprincipen och arkivlagen.

Som en del av Folkhögskolestyrelsen och Västra Götalandsregionen är Grebbestads folkhögskola en myndighet. Därmed gäller den svenska offentlighetsprincipen för vår verksamhet. Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av våra allmänna handlingar. Handlingar som du skickar in till VGR, exempelvis brev, e-post och andra meddelanden, blir i allmänhet allmänna handlingar. Detta innebär att de omfattas av offentlighetsprincipen. Detta gäller även om du har skrivit in personuppgifter i meddelandet.

Personuppgifter kan alltså begäras och lämnas ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen går före GDPR. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos VGR ta del av allmänna handlingar. Om det finns personuppgifter i allmänna handlingar, kan de lämnas ut med stöd av offentlighetsprincipen, såvida inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Rätt att begära information/begära rättelse

Du har rätt att begära information från oss om vilka uppgifter vi har om dig. Om du vill ha informationen kan du mejla skolan med din begäran. Detsamma gäller om du tycker att vi har felaktiga uppgifter om dig, då har du rätt att begära rättelse. Skriv till skolan och begär rättelse. 

Klagomål

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig för Folkhögskolestyrelsen:

Förvaltningschef Anders Ahlström, anders.ahlstrom@vgregion.se

Dataskyddsombud för Folkhögskolestyrelsen kontaktas på folkhogskolestyrelsen.dso@vgregion.se

För mer information om hur vi och Västra Götalandsregionen hanterar personuppgifter kan du läsa mer om här