Att studera på folkhögskola

Folkhögskola är en unik studieform för alla som fyllt 18 år. Det är en mötesplats för människor i olika åldrar och med olika bakgrund och erfarenheter.

Kursinnehåll och påverkan

Att studera på folkhögskola skiljer sig en del från andra studieformer. Förutom formell utbildning är också bildning i centrum – att få möjlighet att utvecklas som människa och lära sig saker som man har glädje av resten av livet.

Du har stora möjligheter att själv påverka både innehåll och arbetsformer i kurserna, genom ditt deltagande "färgar" du dem. Du tar själv ett stort ansvar för din egen utveckling. Samarbete med andra, diskussioner och grupparbeten är viktiga inslag. Det är tillsammans med andra, när vi diskuterar, lyssnar och delar med oss av oss själva, som vi kan komma till nya insikter. Till studierna räknas också tema- och friluftsdagar, studieresor m.m. Läraren fungerar snarare som en handledare och inspiratör för dig i din kunskapsprocess, än den som talar om "de rätta svaren" för dig.

Vad du som studerar behöver veta

Skolan är till för dig som läser här och vi vill framförallt en sak, att du ska trivas och nå ditt mål med dina studier. För att dina studier ska fungera bra och för att skolan ska fungera för alla som läser eller jobbar här finns det uppsatta regler över vad som gäller dig som studerar hos oss. Det kan gälla allt ifrån hur skolan hanterar klagomål till hur vi förhåller oss till alkohol och droger.