Deltagarstöd

Deltagarstödjande arbete på skolan

På Grebbestads folkhögskola finns ett deltagarstödsteam. Målet med vårt arbete är att du ska må bra och lyckas med dina studier hos oss!

Teamet består av biträdande rektor, kurator/SYV (studie och yrkesvägledare) och representant från lärarlaget.

Vår uppgift är att stödja och hjälpa deltagare som behöver lite extra stöttning. Stödet kan bestå av samtal med kurator eller vägledande samtal med SYV. Frågor som vi kan hjälpa till med kan vara studieplanering, läxhjälp eller veckostruktur och samtal kring din hälsa, mående, stress och sömn.

För att snabbt komma igång med rätt stöd vill vi gärna veta vad just du har för behov. Berätta gärna för oss i din ansökan om du har en funktionsnedsättning, sjukdom eller något annat som gör att du behöver en plan för att lyckas med ditt skolår.

Närvaro/frånvaro

Varje kurs har en kursansvarig lärare som varje vecka följer upp din närvaro och frånvaro. Närvaro på lektioner och andra av skolan organiserade aktiviteter är viktigt eftersom närvaron påverkar ditt studieresultat.

Vid läsårsstarten kommer deltagarstödsteamet att göra besök i ute i klasserna och berätta om hur vårt deltagarstöd fungerar på skolan.

Vår skolkurator/SYV Monica Ögren jobbar heltid på skolan. Monica kan stötta dig med studiestöd, veckostruktur, CSN, försäkringskassa och andra myndigheter, hälsosamtal, studieplanering, framtidstankar m.m. Vill du boka ett studiebesök eller möte inför en ansökan eller innan skolstart? Välkommen att kontakta Monica Ögren 

Monica Ögren

Handläggare, annan

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19929