Vårt uppdrag

Folkhögskolornas uppdrag

Staten ger statsbidrag till folkhögskolornas verksamhet genom folkbildningsrådet. Folkhögskolorna och dess huvudmän bestämmer själva hur de ska leva upp till statens syften. De fyra syften är:

  • Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
  • Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete)
  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället
  • Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

Läs gärna mer om detta på Folkbildningsrådets hemsida:
http://www.folkbildningsradet.se/Folkhogskolor/

Som huvudman har också Västra Götalandsregionen gett skolorna uppdrag. Vissa av uppdragen är gemensamma för alla skolor medan vissa är styrda till varje skola och bidrar på så vis till skolornas olika profilområden.

Kontakt

Folkhögskolorna får uppdrag från kulturnämnden. Vilka som ingår och kontaktuppgifter till nämndledamöterna finns via länken nedan.

Kulturnämndens kontaktuppgifter