Trä - möbelhantverk, påbyggnad

Skissa, formge och bygg dina egna möbler. Kursen vänder sig till dig som fördjupa dina kunskaper inom möbelsnickeri och formlära. För att gå kursen bör du ha gått kursen trä-möbelhantverk hos oss eller kunna uppvisa motsvarande kunskaper.

Ansökan till Trä - möbelhantverk, påbyggnad

Vi inleder året med en kortare uppgift där du ges möjligheten att repetera dina tidigare kunskaper i maskinteknik och olika sammansättningstekniker tillsammans med gruppen.

Vidare kommer du få en längre uppgift som sträcker över hela höstterminen. Under denna period kommer vi introducera nya maskiner och tekniker och du kommer få lära dig metoder för att kunna skapa en arbetsplanering som passar dig.

När våren kommer är det fokus på stolar där vi introducerar formpressning och basning som teknik. I samband med detta åker vi på en studieresa. Under terminen kommer det även läggas in workshops med kortare uppgifter.

Eftersom du utför hela processen från idé till färdig produkt lägger vi stor fokus på studier av formlära, färglära, rumslighet och visualiseringsteknik. Du får då en god överblick över det viktiga samspelet mellan formgivning, trä, dess verktyg och dina händer. Formgivningen kommer till stora del ligga som grund för våra samtal och det är genom medvetna val vi skapar en lärprocess och den personliga utvecklingen.

En viktig del i våra hantverkskurser är arbetet och samtalen som uppstår i verkstäderna. Där inspirerar vi varandra. Genom att aktivt delta i kursen delar vi med oss av vår kunskap och på så sätt stärker vi varandras arbete.

Våra undervisningslokaler är välutrustade och inspirerande miljöer och undervisningssalen för trähantverk delas med Trä - grundkurs och det ger stora möjligheter till lärande mellan olika kunskapsnivåer och ett socialt sammanhang. För att utvecklas under utbildningen och slutföra dina projekt kan du behöva arbeta i verkstaden utanför din lärarledda undervisningstid.

Innehåll i kursen

  • Materiallära
  • Möbelkonstruktion
  • Ritteknik
  • Verktygens vård och handhavande
  • Maskinernas vård och handhavande
  • Sammansättningstekniker
  • Formlära
  • Skiss- och visualiseringsteknik
  • Färglära
  • Presentation- och utställningsteknik

Om särskilda kurser:

På en särskild kurs ägnar man hela veckan åt specialämne och närliggande ämnen. På Grebbestads folkhögskola går särskilda kurser på heltid, vilket motsvarar 20 timmar i veckan. Särskild kurs läser inte allmänna ämnen.

Vad krävs för att söka?

Grundläggande behörighet för yrkeshögskola. 

Kursen är CSN-berättigad på eftergymnasial nivå. För att söka behöver du vara behörig för yrkeshögskola. 

Studiebesök & föreläsare

Vi gör ett antal studiebesök under året bl.a. på snickerier, museer och andra utbildningar. Möbelmässan i Stockholm brukar vara en stående punkt. Under året har vi schemabrytande aktiviteter för hela skolan där alla deltar. 

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala för studieresor virke och övrigt material som behövs för dina arbeten. Kostnaden beror bl.a. på val av träslag och storlek på projekt, men uppskattas till cirka 6000 - 10000 kr för hela läsåret. Kostnaderna för egen startpaket och gemensamma förbrukningsmaterial är 700 kronor per termin och deltagare. Vi har även en kostnad material som vi använder i formläran på 600 kr/år.  Alla studerande betalar en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: förmiddagsfika varje skoldag, några festliga måltider under kurstiden, wifi, tillgång till Office 365, olycksfallsförsäkring, lån av studiematerial.

Ansökan, arbetsprover & antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga intyg/betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen. Sista ansökningsdag den 16 april 2023. Läsåret startar den 22 augusti.

Arbetsprover bifogar du i din ansökan. Dessa ska bestå av tre A4-sidor i Pdf-format. Vi vill se bilder på möbler eller annat trähantverk du har tillverkat, samt foto på teckningar och måleri. Dokumentet laddas upp under dina ansökningar, max filstorlek 10 mb. 

Ansökan görs digitalt via länk här nedanför

Framtiden

Efter att du avslutat kursen är målet att du fått en bra bas inom möbelsnickeri/trähantverk för att kunna snickra och rita möbler på egen hand. Det är också en bra grund för dig som vill fortsatta studera möbelsnickeri på högre nivå.

Mya Johnnyson

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920

Mats Libens

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920