Trä - möbelhantverk

Från slev till skåp. I denna ettåriga utbildning får du grundläggande kunskaper inom slöjd, form och möbelsnickeri.

Ansökan till Trä - möbelhantverk

På kursen får du lära dig traditionella slöjdtekniker och grunderna inom möbelhantverk och möbelsnickeri. Dessutom får du lära känna olika träslag och material. Du formger alla dina föremål själv. Kursens huvudämnen är trähantverk samt formlära som är schemalagda hela läsåret.

Målet med kursen är att du skall få en bra materialkännedom, grundläggande kunskap i att använda handverktyg, möbelkonstruktion, slöjd-tekniker och ytbehandlingsmetoder. Efter ungefär en månad börjar vi att arbeta med hantverksmässigt möbelsnickeri och fortsätter med det resten av läsåret.

Inom möbelsnickeri kommer vi att gå igenom olika sammansättningsmetoder såsom sargtappning, gradning, sinkning m.m. Med dessa kunskaper som grund tillverkar vi pallar, skåp och andra möbler med hantverket som grund.

Eftersom du utför hela processen från idé till färdig produkt lägger vi stor fokus på studier av färg och form, rumslighet och visualiseringsteknik. Du får då en god överblick över det viktiga samspelet mellan formgivning, trä, dess verktyg och arbetet med dina händer.

En viktig del i våra hantverkskurser på skolan är arbetet och samtalen som uppstår i verkstäderna. Där inspirerar vi varandra. Genom att aktivt delta i kursen delar vi med oss av vår kunskap och på så sätt stärker vi varandras arbete.

För att utvecklas under utbildningen och slutföra dina projekt kan du behöva arbeta i verkstaden utanför din lärarledda undervisningstid. Undervisningssalen för Trä - möbelhantverk delas med påbyggnadskursen. Det ger stora möjligheter till lärande mellan olika kunskapsnivåer och ett socialt sammanhang.

Under ditt läsår på Grebbestads Folkhögskola kommer vi även göra ett antal studieresor.

Innehåll i kursen

  • Materiallära
  • Möbelkonstruktion
  • Ritteknik
  • Verktygens vård och handhavande
  • Maskinernas vård och handhavande
  • Sammansättningstekniker
  • Formlära
  • Skiss- och visualiseringsteknik
  • Färglära
  • Presentation- och utställningsteknik

Om särskilda kurser:

På en särskild kurs ägnar man hela veckan åt profillämne och närliggande ämnen. På Grebbestads folkhögskola går särskilda kurser på heltid, vilket motsvarar 20 timmar i veckan. Särskild kurs läser inte allmänna ämnen.

Studiebesök & föreläsare

Under kursen kommer vi att åka på studiebesök till olika museer och till möbelmässan. Under året har vi schemabrytande aktiviteter för hela skolan där alla deltar.

Kostnader

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande. Du får själv betala för studieresor, virke och övrigt material som behövs för dina arbeten. Kostnaden beror bl.a. på val av träslag och storlek på projekt, men uppskattas till cirka 3000 - 6000 kr för hela läsåret. Kostnaderna för egen skyddsutrustning och gemensamma förbrukningsmaterial är 700 kronor per termin och deltagare. Vi har även en kostnad för annat material som vi använder i Formläran (bild /form) på 600 kr/år. Alla studerande betalar också en serviceavgift på 1700 kronor per termin. I avgiften ingår: förmiddagsfika varje skoldag, några festliga måltider under kurstiden, wifi, tillgång till Office 365, olycksfallsförsäkring, lån av studiematerial.

Vad krävs för att söka?

Du måste fylla minst 18 år under året som kursen startar och ha ett intresse för trä och möbelhantverk.

Ansökan & antagning

Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du söker just den här utbildningen. Bifoga intyg/betyg, arbetsintyg och andra dokument som kan vara av värde för antagningen. Sista ansökningsdag är den 16 april 2023. Läsåret startar den 22 augusti.

Ansökan görs digitalt via länk här nedanför

Framtiden

Efter att du avslutat kursen är målet att du har fått en bra bas inom möbelsnickeri och trähantverk för fortsatta studier på vår kurs "trä-möbelhantverk, påbyggnad" eller andra liknande hantverksutbildningar. Eller för dig som vill utveckla ditt snickeri som hobby.

Mats Libens

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920

Mya Johnnyson

Lärare, folkhögskola

Telefonnummer

Kontor: 0525 - 19920